Chính sách

Khách hàngcủa Canada có thể gọi trong đơn đặt hàng, chúng tôi sử dụng tàu CanadaPost mỗi mục là $ 5,00 bất cứ nơi nào ở Canada.

Khách hàngMỹ, chúng tôi sử dụng tàu CanadaPost. chi phí vận chuyển bổ sung có thể được áp dụng do các mặt hàng định vị được chuyển đến.

Khách hàng khác trên toàn thế giới, chúng tôi sử dụng tàu CanadaPost thời gian giao hàng và chi phí khác nhau. chi phí vận chuyển bổ sung có thể được áp dụng do các mặt hàng định vị được chuyển đến.

Giao hàng tận nơi Times:Khi Biển Vital nhận được thanh toán đầy đủ, chúng tôi gửi qua CanadaPost trong vòng 1 ngày làm việc.
Share by: