Бодлого

Канадын харилцагчид бид CanadaPost ашиглан хөлөг онгоц зүйл тус бүр хаана ч Канадад $ 5.00 байдаг захиалга нь дуудаж болно.

АНУ-ын харилцагчид бид CanadaPost ашиглан хөлөг онгоц. Нэмэлт тээвэрлэлтийн төлбөр байршил зүйлс нь ачуулсан байна улмаас хэрэглэж болно.

Дэлхий даяарБусад Үйлчлүүлэгчид бид CanadaPost хүргэх удаа ашиглан хөлөг онгоц, зардал өөр өөр байдаг. Нэмэлт тээвэрлэлтийн төлбөр байршил зүйлс нь ачуулсан байна улмаас хэрэглэж болно.

Хүргэлтийн Times:Sea амин бүрэн төлбөрийг хүлээн авсан нэг удаа бид 1-бизнесийн өдөрт багтаан CanadaPost дамжуулан татдаг.
Share by: